Posetioci će moći da vide nove radove, koji će posle izložbe biti dostupni za tetoviranje