„Saradnja je ta u kojoj je budućnost nezavisne scene.”