Cilj ovog projekta je decentralizacija kulture, umrežavanje, osnaživanje i prezentovanje mladih talenata