Koje činjenice o ovoj bolesti možda ne znamo, a trebalo bi?