Manifestacija započinje 29. juna plovidbom brodom „Kej 2” po ušću Save u Dunav