„Život služi da se živi, a ne da se gleda. Kada smo inspirisani i kada inspirišemo – živimo.”