O novinarskim udruženjima, kao i ulozi i položaju medija razgovarali smo sa Norbertom Šinkovićem, novinarom i predsednikom Nezavisnog društva novinara Vojvodine.