Dobitnik 68. Ninove nagrade biće objavljen 24. januara