Spotlight Pavla Banovića biće predstavljen u četvratk 24. februara u Dim-u