Sa Stefanom Petronijevićem, mladim slikarom, o negovanju sećanja na izgubljenu arhitekturu