O „Strange Views: Graz and Novi Sad 2020/2021“ sa njenim kustosom Armin W. Nimra-Rukebauerom