Prvi rezidencijalni program u okviru projekta „Remix Comix” biće održan od 17. do 31. oktobra