„Na inicijativu studenata” topla voda u studentskim domovima – od 7.30 do 10h ujutru i od 19 do 22h uveče