Tema konkursa je fluidnost, a rok za prijavu 15. maj 2022. godine