Album sadrži sedam autorskih pesama i jednu reinterpretaciju