Projekat ima za cilj da mladima ukaže na jednu od lokacija Holokausta u Evropi – Staro Sajmište