Kolaborativni projekat Tanje Ostojić uključuje doprinose preko 160 ljudi, a održava se na tri lokacije, pod nazivom Mis(s)placed Women