Ovu putujuću izložbu je pripremilo dvanaest stranih umetnika