Pođimo sada, od vandalizma zidova grada, do nepoziranih portreta, i na kraju minimalističkog pristupa arhitekturalnoj fotografiji.