Manifestacija će biti održana 3. i 4. juna na Fakultetu dramskih umetnosti