Nagradno takmičenje biće održano na ulicama Subotice od 4. do 20. jula