U okviru kompleksa Memorijalnog centra planiraju se tri prostorno-programske celine, a rok za prijavu je 21. novembar