Stručna vođenja kroz izložbu fotografija Benita Romana biće održana 14. i 28. januara, kao i 11. i 25. februara u galeriji Instituta Servantes