Za učešće na preko 200 različitih međunarodnih kampova mogu da se prijave sve punoletne osobe