Kako bi prikupili novac za postprodukciju novih filmova, kreativna grupa Pointless Films, pokrenula je kampanju prodaje unikatnih čarapa – Yugodiskać