U novoj knjizi Žarka Milenkovića pesme su, pre svega, pesme iskustva na koje se nadovezuje istančana pesnička kultura