RERI organizuje program obuke tokom kog će 20 učesnika i učesnica imati priliku da stekne
znanja o međunarodnim i nacionalnim dokumentima i javnim politikama u oblasti životne sredine