Predstavljanje knjige “Drugarstvo: kustosiranje, umetnost i politika u postsocijalističkoj Evropi“ u okviru  kustoskog kursa „Šta kustosiranje može/treba da bude“ (WCSCD)