Zašto je uvek žena ta koja je zla, a muškarac taj koji magično rešava sve njene probleme?