„Neki ljudi dele letke i to je njihovo pravo“, ali pravo koje su žene izborile da same odlučuju o svom telu ne treba da postoji?