Projekcija filmova biće održana od 17. do 20. decembra, a filmovi za osnovni motiv imaju muziku