Saopštenje ASTRE povodom 30. jula, Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima