Sa mladim rediteljem o lepoti, stvaralaštvu, eksperimentalnom filmu i antikapitalizmu