Sa ciljem da uličnu umetnost približe slepim i slabovidim osobama, biće predstavljeni privi 3D modeli murala, u okviru projekta Umetnost u prolazu