Izložba je otvorena 17. novembra u Grafičkom kolektivu