Krovna organizacija mladih Srbije objavila je rezultate Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za 2023. godinu