Pre pola veka, Džordž Lukas nas je pozvao na neobaveznu vožnjicu koja se završila kao jedan od najuticajnijih filmova svih vremena