Seminar će biti otvoren danas od 18 časova, a raznolik program će trajati sve do 20. aprila