O samoorganizaciji i neformalnom udruživanju, projektima, planovima i idejama razgovarali smo sa mladim ljudima koji stvaraju i rade u BIGZ-u