Donosimo par predloga za one koji misle da su sve preslušali ove godine i da nema više ništa novo i dobro