Sa Vladimirom Manigodom, osnivačem Kontrast izdavaštva sedela sam jednog prepodneva u...