Hemijski fakultet se pridružuje manifestaciji Nedelja muzeja koja se u svetu obeležava od 11. do 17. maja.