Dalibor Tomasović: Kolektiv je danas teorija haosa Dalibor Tomasović je pesnik iz Novog Sada....