Društvo i pojedinac – nestanak osećaja odgovornosti?