Četrdeset godina je prošlo od albuma Hi, How Are You, Danijela Džonstona, za kog će se mnogi upitati: Šta ti je, bre, to, a drugi: Kako, brate, ne znaš?