„Poenta je da ostećene daske vratim u život, dam im drugu šansu”