O životu i izazovima mladih koji žive sa multiplom sklerozom u Srbiji