Od graffiti kulture, preko fotografija, sve do umetničkih radova sa Dušanom Rajićem – Dulaitom