Nova Netflix-ova serija donosi čitavu lepezu klišea i predvidivih ishoda, ali predstavlja savršen petočasovni beg od realnosti