Prijave su otvorene za Beograd, Niš i Novi Sad do 1. februara